Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I

De inwinning van het DHMV-I gebeurde tussen 2001 en 2004. De producten van het DHMV-I kunnen in 3 groepen worden onderverdeeld: