Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I

De inwinning van het DHMV I vond plaats tussen 2001 en 2004. De DHMV I-producten worden in 3 groepen onderverdeeld: