Producten

GRB

Grootschalig Referentiebestand

CRAB

Centraal Referentieadressenbestand

Geopunt

Geopunt

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

FLEPOS

Flemish Positioning Service

KLIP

Kabel- en Leidinginformatieportaal

AGIV-geoloketten

Geoloketten van het AGIV

RVV

Recht van Voorkoop

Data aanvragen en downloaden

Data aanvragen en downloaden

Orthofotomozaïeken

Orthofotomozaïeken

Wegenregister

Middenschalig Referentiebestand Wegen

BVK

Beeldverwerkingsketen

DHMV

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

AGIV-metadatacenter

Metadata bekijken en editeren

Kadastrale perceelsplannen

Kadastrale perceelsplannen