Producten

GRB

Grootschalig Referentiebestand

CRAB

Centraal Referentieadressenbestand

Geopunt

Geopunt

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

FLEPOS

Flemish Positioning Service

KLIP

Kabel- en Leidinginformatieportaal

Geoloketten

Geoloketten van Informatie Vlaanderen

RVV

Recht van Voorkoop

Data aanvragen en downloaden

Data aanvragen en downloaden

Orthofotomozaïeken

Orthofotomozaïeken

Wegenregister

Wegenregister

BVK

Beeldverwerkingsketen

360°-beeldendatabank Vlaanderen

360°-beeldendatabank Vlaanderen

DHMV

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

AGIV-metadatacenter

Metadata bekijken en editeren

ViaAGIV

ViaAGIV-dienstverlening aan databeheerders

Kadastrale perceelsplannen

Kadastrale perceelsplannen

Webdiensten

De webdiensten van het AGIV

Het Gebouwenregister

Gebouwenregister